Now showing items 1-2 of 1

    Active compound; Tyrosinase inhibitor; Xylocarpus granatum (1)
    Senyawa aktif; Inhibitor tirosinase; Xylocarpus granatum (1)