Now showing items 1-1 of 1

    • Perbanyakan Bambu Betung (Dendrocalamus asper (Schults f.) Backer ex Heyne) pada Kultur In Vitro 

      Aziz, Sandra Arifin | Rumawas, Fred | Gunawan, Livy Winata | Purwoko, Bambang Sapta | Aswidinnoor, Hajrial | Abidin, Ahmad Surkati | Suhartono, Maggy T. (2007)
      Perbanyakan bambu betung dilakukan pada kultur in vitro dengan memakai eksplan benih dan mata tunas buku cabang. Benih bambu betung yang ditanam pada media MS dengan pengkayaan 4,4 D dan picloram masing-masing 1 dan 2 ...