Now showing items 1-1 of 1

    • Analisis Daya Saing Agribisnis Rumput Laut di Kabupaten Lombok Timur 

      Fadli | Pambudy, Rachmat | Harianto (2017)
      B u d i d a y a r u m p u t l a u t m e r u p a k a n sa l a h s a t u b u d i d a y a l a u t y a n g m e m i li k i p o t e n s i u n tu k m e n i n g k a t k a n k e s e j a h te r a a n m a s y a r a k a t p e s i s ...