Now showing items 1-1 of 1

    • Bakteri penghasil Lipase Asal Inasua 

      Anggriani, Latusi | Budiarti, Sri | Mubarik, Nisa Rachmania (2019)
      Inasua merupakan salah-satu teknik pengolahan ikan dengan cara fermentasi spontan. Inasua berasal dari Maluku Tengah yang diolah tanpa penambahan inokulum. Jenis ikan yang biasa digunakan ialah ikan setan (Ruvettus pretiosus ...